Bestillings Betingelser:

Avbestilling av transport må skje minst 24 timer før avtalt tidspunkt for henting. 
Avbestilling senere enn dette medfører krav om full betaling.

 

Betalings Betingelser:

Betaling skjer før transport eller bankterminal/kontant ved levering.Forsikrings Betingelser:

Vi Har Godsansvarforsikring på vei som er lov pålagt ved yrkesmessig transport. Dette innebærer at forsikrings verdien er lov regulert til standard kg/pris om vi forutsaker ulykken.

Alle hester reiser på egen risk, om de ev blir sjuke eller tramper seg eller lignende dekkes det av hest/eiers forsikring.Dette er på grund av at vi ikke kan stilles til ansvar over hestens adferd ihenhold til lov om veitransport. 
Hesten må ha egen forsikring.